Termeni si conditii

TERMENI SI CONDITII


DATE IDENTIFICARE:

S.C. DEZMEMBRARI GRUP S.R.L.

Adresa: Sos. Iasi-Ciurea, km.10, Iasi, Romania

Cod unic de inregistrare: 32396036

Numar inregistrare Registrul Comertului: J22/1811/2013

Telefon:

0755.112.112

0756.112.221

Email: dezmembrarigrup@gmail.com

 

Acest site este detinut de S.C. DEZMEMBRARI GRUP S.R.L., societate cu sediul in Iasi, Sos. Iasi-Ciurea, km.10 si functioneaza conform legislatiei romane in domeniul sau de activitate.

S.C. DEZMEMBRARI GRUP S.R.L. va ofera acces si dreptul de utilizare a site-ului www.dezmembrarigrup.ro sub rezerva acceptarii acestor termeni si conditii. Prin accesarea, utilizarea, obtinerea sau achizitionarea oricarui serviciu pus la dispozitia dumneavoastra sunteti de acord sa respectati acesti termeni si conditii. 

In cazul in care aveti nevoie de informatii suplimentare, puteti accesa sectiunea Contact de pe  site-ul www.dezmembrarigrup.ro sau adresa de email dezmembrarigrup@gmail.com.

 

Drepturi de autor (Copyright)

Site-ul www.dezmembrarigrup.ro si toate elementele acestuia (grafica Web, texte, programe etc.) sunt aparate de legea pentru protectia drepturilor de autor. Folosirea fara acordul nostru a oricarui element cuprins in acest site se pedepseste conform legilor in vigoare.

Administratorii site-ului www.dezmembrarigrup.ro isi rezerva dreptul de a modifica unilateral continutul acestuia, fara instiintarea prealabila a utilizatorilor.

Conform Regulamentului, „încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea. Regulamentul prevede la articolele 33 și 34 obligativitatea notificării încălcărilor securității datelor cu caracter personal către Autoritatea Națională de Supraveghere precum și direct către persoanele vizate ale căror date au fost compromise în anumite condiții, astfel:

Notificarea Autorității se face în cel mult 72 de ore conform Art. 33 și este obligatorie atunci când încălcările prezintă riscul de a pune în pericol drepturile și libertățile persoanelor putând duce la discriminarea, prejudicierea reputației, pierderi financiare, compromiterea confidențialității sau orice alt dezavantaj economic sau social semnificativ.

Notificarea trebuie să cuprindă: o descriere a încălcării, inclusiv categoriile și numărul aproximativ de persoane vizate acolo unde este posibil, categoriile de înregistrări și numărul acestora. La aceasta se adaugă descrierea consecințelor probabile ale încălcării și măsurile luate pentru a remedia situația și a atenua consecințele încălcării.

La acestea se adaugă datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau alt punct de contact pentru mai multe informații.

Notificarea persoanei vizate se face conform Art. 34, fiind obligatorie în cazul în care încălcarea prezintă un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate. Informarea va conține descrierea încălcării într-un limbaj simplu precum și informațiile și măsurile de la Art. 33.

 

CONFIDENTIALITATE

www.dezmembrarigrup.ro va folosi datele personale transmise de catre utilizator in orice moment doar in scopul mentionat, al livrarii de servicii sau al transmiterii de mesaje promotionale catre acesta.

Administratorii acestui site nu vor face publice si nu vor instraina gratuit sau contra cost date privind informatiile personale ale clientilor. Acordul dat pentru termenii si conditiile enuntate pe www.dezmembrarigrup.ro reprezinta asumarea acestora de catre cumparator.

Orice alta problema cauzata de produsele si serviciile prezentate in cadrul www.dezmembrarigrup.ro care nu apare mentionata in prezentul document se va solutiona pe cale amiabila. In caz contrar, competenta revine instantelor de judecata din Romania.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. DEZMEMBRARI GRUP S.R.L. cu sediul in Iasi, Sos. Iasi-Ciurea, km.10, CUI 32396036, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J22/1811/2013, email dezmembrarigrup@gmail.com garanteaza ca va continua sa prelucreze datele furnizate de clientii sai in conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

 

DEFINITII

„Date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

"Prelucrare" inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

S.C. DEZMEMBRARI GRUP S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată:

(1) În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obținerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informațiile următoare:

(a) identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;

(b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;

(c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;

(d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță;

(e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

(f) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menționate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție.

(2) În plus față de informațiile menționate la alineatul (1), în momentul în care datele cu caracter personal sunt obținute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă:

(a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(b) existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;

(c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

(d) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;

(f) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(3) În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).

(4) Alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică dacă și în măsura în care persoana vizată deține deja informațiile respective.

 

Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată:

(1) În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații:

(a) identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;

(b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;

(c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;

(d) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;

(f) dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menționate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție.

(2) Pe lângă informațiile menționate la alineatul (1), operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă în ceea ce privește persoana vizată:

(a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(b) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terță;

(c) existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării și a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;

(d) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

(e) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

(f) sursa din care provin datele cu caracter personal și, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public;

(g) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(3) Operatorul furnizează informațiile menționate la alineatele (1) și (2):

(a) într-un termen rezonabil după obținerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, ținându-se seama de circumstanțele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;

(b) dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă; sau

(c) dacă se intenționează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.

(4) În cazul în care operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obținute, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).

(5) Alineatele (1)-(4) nu se aplică dacă și în măsura în care:

(a) persoana vizată deține deja informațiile;

(b) furnizarea acestor informații se dovedește a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporționate, în special în cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva condițiilor și a garanțiilor prevăzute la articolul 89 alineatul (1), sau în măsura în care obligația menționată la alineatul (1) din prezentul articol este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective In astfel de cazuri, operatorul ia măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informațiilor la dispoziția publicului;

(c) obținerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sub incidența căruia intră operatorul și care prevede măsuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate; sau

(d) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidențiale în temeiul unei obligații statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligații legale de a păstra secretul.

 

În cazul în care persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, aceasta are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se va face la fel de ușor cum a fost acordat, iar, potrivit legislației române, în cel mult 48 de ore.

Datele cu caracter personal vor fi șterse de către Operator în termen de 30 zile de la data finalizării și nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele declarate. Dacă Operatorul intenționează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, va furniza persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

 

Scopul colectarii datelor poate fi: informarea utilizatorilor / clientilor privind situatia contului lor de pe dezmembrarigrup@gmail.com, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. in cadrul site-ului, in orice moment, declarati ca acceptati  ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a S.C. DEZMEMBRARI GRUP S.R.L. si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre S.C. DEZMEMBRARI GRUP S.R.L. si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre S.C. DEZMEMBRARI GRUP S.R.L. si colaboratorii acestora de activitati de promovare a produselor si serviciilor de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului in momentul in care va fi cazul.

Prin citirea acestor termeni si conditii, ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate  urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare;

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal care va privesc;

 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;

 • dreptul de a solicita stergerea datelor

 • dreptul la portare

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarilor;

 • dreptul de a va opune prelucrarii si de a solicita stergerea datelor;

 • dreptul de a fi notificat in caz de incalcari a securitatii datelor;

 • dreptul de a va retrage consimtamantul;

 • dreptul la interventie;

 • dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere si a unei instante judecatoresti

 

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa S.C. DEZMEMBRARI GRUP S.R.L., in Iasi, Sos. Iasi-Ciurea, km.10 va veti putea exercita, in mod gratuit, drepturile mentionate mai sus in momentul in care site-ul va colecta date cu caracter personal.

Astfel, www.dezmembrarigrup.ro poate notifica utilizatorii/clientii privind ofertele curente prin newsletter si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Orice utilizator /client care a furnizat / va furniza explicit adresa sa de email pe site-ul www.dezmembrarigrup.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date prin trimiterea unui e-mail la adresa dezmembrarigrup@gmail.com cu subiectul "Dezabonare".

 

Dispozitii finale

Ne rezervam dreptul de a face orice modificari ale acestor termeni si conditii, precum si orice modificari asupra site-ului, fara a fi necesara vreo notificare prealabila a utilizatorilor.